Thứ Bảy, 19/04/2014   Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn  
   
Suy niệm Tin Mừng
Bài giảng online
Bài giảng Lễ Xa Quê
Hành hương online
Câu chuyện online
Thước phim hàng tuần
Bảo vệ Sự Sống
Trợ giúp người nghèo
Bác Ái Phanxicô
Help The Poor
Giọt Nắng - Giọt Mưa
Ephata
Gospelnet
Halleluyah
Sống Lời Chúa
Di dân - Xa quê
Ma túy - HIV/AIDS
Sư phạm giáo lý
Năng động - Sinh hoạt
Văn kiện Giáo Hội
Kinh Thánh Tân Ước
Tài liệu nghiên cứu
Ý cao tình đẹp
Hỏi đáp
Nguyện ca - Hoạt ca
Hình ảnh hoạt động
Quà tặng
Thiệp điện tử
 
 
Xin chân thành cảm ơn
các nhà tài trợ
 
 
Chọn số báo:
 
  NĂM THỨ 12 – SỐ 480 – CHÚA NHẬT 9.10.2011  
 
 

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP”

Sơ kết từ Chúa Nhật 2.10 đến hết thứ hai 10.10.2011

Chúa Nhật 2.10.2011

Một ân nhân Giáo Xứ Phát Diệm ( Sàigòn ) đi Lễ Xa Quê, cứu trợ lũ lụt ..............................  500.000 VND

Thứ hai 3.10.2011

Một người ẩn danh ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................................................  100.000 VND
Bà Martha Hồ Thị Lệ, Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ....................................   500.000 VND
Mẹ chị Mai, Xóm 1, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .............................................  500.000 VND
Năm người ẩn danh, Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ......................................  600.000 VND
Bà Anna Nguyễn Thị Hạ, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .......................................  100.000 VND
Một người ẩn danh, Giáo Xứ Vinh Sơn ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................  100.000 VND

Thứ ba 4.10.2011

Bà Anna Phạm ( Hoa Kỳ ) giúp bệnh nhân ngặt nghèo.................................................................. 100 USD
Ông bà Mai Tá, Sydney ( Úc ) cứu trợ lũ lụt ........................................................................  5.000.000 VND
Một bà cụ, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .....................................  1.000.000 VND

 

Thứ ba 5.10.2011

Ông Tuấn, Giáo Xứ Tân Hòa ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................................  300.000 VND
Cô Nguyễn Thị Tuyết Loan ( Úc ) cứu trợ lũ lụt ...................................................................  4.000.000 VND
Một người ẩn danh Gx. Thị Nghè ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ......................................  500.000 VND

Thứ tư 6.10.2011

Chị Hồng Phi – Như Ý ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .......................................................  500.000 VND
Một học viên Kể Chuyện Tin Mừng ( Sàigòn ), giúp bệnh nhân nghèo ..................................  100.000 VND

Thứ năm 7.10.2011

Anh chị Mai Tùng ( Hoa Kỳ ) giúp bệnh nhân nghèo ......................................................................  500 USD
Chị Ann Nguyễn, Florida ( Hoa Kỳ ) cứu trợ lũ lụt .........................................................................  100 USD
Bà Xuân, Giáo Xứ Bắc Hà ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ................................................................  200.000 VND
Bà Hương, Xóm 6, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ..............................................  100.000 VND
Một cụ bà 91 tuổi, Gx. Phanxicô Đakao ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ............................  100.000 VND
Một cụ bà, Xóm 1, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...............................................  200.000 VND

Thứ sáu 8.10.2011

Cụ Maria Trần Thị Hồng, Q. 5 ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ............................................  500.000 VND
Gia đình bác sĩ Phương, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................  1.000.000 VND

Thứ bảy 9.10.2011

Chị Phượng, Giáo Xứ Thị Nghè ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .....................................  2.000.000 VND

Chúa Nhật 9.10.2011

Tiền xin giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật trước, 2.10.2011, giúp người nghèo ..........................  10.200.000 VND
Anh Đặng Tuấn Linh, Giáo Xứ Bà Điểm ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ..........................................  100.000 VND
Anh Trung Hiếu và chị Thu Hồng ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .....................................................  500.000 VND
Gia đình bé Maria Hồng Phúc ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...........................................................  100.000 VND
Chị Maria, Giáo Xứ Bình Triệu ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ..........................................................  250.000 VND
Anh Giuse Lê Duy Tâm ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ....................................................................  500.000 VND
Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ......................................................................  1.000.000 VND
Người nhà của thầy Vịnh, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...................................  100.000 VND
Cô Võ Thị Hồng Lam, Q. Tân Bình ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...................................................  500.000 VND
Một ân nhân Q. Tân Bình ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...............................................................  1.000.000 VND
Bà Anna Hoàng Mai ( Sàigòn ) chia đôi, cứu trợ lũ lụt và giúp người nghèo ......................  2.000.000 VND
Tiền xin giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 9.10.2011, giúp người nghèo .....................................  12.550.000 VND

Thứ hai 10.10.2011

Một ân nhân ẩn danh ( gốc Hà Nội ) giúp bệnh nhân nghèo ................................................  5.000.000 VND
Chị Đặng Thị Hoa ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ..............................................................................  700.000 VND
Chị Maria Minh Lý, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .................................................  500.000 VND
Chị Maria Liễu, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .......................................................  200.000 VND

Sơ kết tính đến tối thứ hai 10.10.2011 ........................................................  700 USD + 53.100.000 VND

Trong đó gồm có hai khoản:

Cứu trợ lũ lụt .................................................................................................  100 USD + 19.650.000 VND
Trợ giúp bệnh nhân ngặt nghèo .................................................................  600 USD + 33.450.000 VND

 
     
 
 
 
Bản in Phản hồi Gửi bạn bè Về trang trước  
 
     
 
  Số lượt người đọc bài này: 438   [ Giới thiệu cho bạn bè | Trang trước |  Đầu trang ]
 
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 9.316.322 (255) - 9.319.835 - Email: ttmvcssr@hcm.vnn.vn