Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  Trang chủ | Liên hệ
 

 

  Suy niệm Tin Mừng
  Phút suy tư
  Giảng Lễ Chúa Nhật
  Giảng Lễ Hành Hương
  Giảng Lễ Xa Quê
  Thước phim mục vụ
  Trợ giúp người nghèo
  Bảo vệ sự sống
  Ephata
  Sống Lời Chúa
  Di dân - Xa quê
  Ma túy - HIV/AIDS
  Sư phạm giáo lý
  Năng động - Sinh hoạt
  Văn kiện Giáo Hội
  Kinh Thánh Tân Ước
  Tài liệu nghiên cứu
  Hỏi đáp
  Nguyện ca - Hoạt ca
  Hình ảnh hoạt động
  Quà tặng
  Thiệp điện tử
 

 

 
  Giảng Lễ Chúa Nhật  
  Trang 1, 2, 3 ... 125, 126, 127     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Duy Thịnh, DCCT
18g30 Chúa Nhật 11.10.2015
 
 
     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
17g Chúa Nhật 11.10.2015
 
 
     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT
10g, Chúa Nhật 11.10.2015 - Lễ Hôn Phối
 
 
     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Lm. Tôma Phạm Phú Lộc, DCCT
8g Chúa Nhật 11.10.2015
 
 
     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT
6g30 Chúa Nhật 11.10.2015
 
 
     
 
 
CN 28 Thường Niên Năm B - Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT
18g30 Thứ Bảy 10.10.2015
 
 
     
 
 
CN 27 Thương Niên Năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT
18g30 Chúa Nhật 04.10.2015
 
 
     
 
 
CN 27 Thường Niên Năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. GB. Nguyễn Minh Phương, DCCT
17g Chúa Nhật 04.10.2015
 
 
     
 
 
CN 27 Thường Niên Năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Tôma Trương Đình Sơn, DCCT
8g Chúa Nhật 04.10.2015
 
 
     
 
 
CN 27 Thường Niên Năm B - Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Lm. Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT
6g30 Chúa Nhật 04.10.2015
 
 
     
  Trang 1, 2, 3 ... 125, 126, 127     
 
      [ Trang trước |  Đầu trang ]
Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế - 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài gòn - ĐT: 0839 319 835 - Email: ttmvdcct@gmail.com